Longaandoening (COPD)

Wat is COPD?

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor twee typen chronische longziekten, namelijk chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD zijn de luchtwegen ontstoken en de longblaasjes beschadigd. Hierdoor ontstaat luchtwegobstructie. Patiënten ervaren onder andere problemen van het adembewegingsapparaat, verminderde fysieke activiteit en/of beperking in de fysieke capaciteit. COPD wordt gekenmerkt door longaanvallen (exacerbaties), een verergerend beloop en de aanwezigheid van nevenaandoeningen.

 

Klachten & gevolgen.

De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning en chronisch hoesten. 

Als gevolg van de aandoening treedt een afname van conditie, spierkracht en lichaamsgewicht op (hoewel overgewicht ook veel voorkomt) , resulterend in beperkingen in fysiek functioneren en afname in kwaliteit van leven.

 

Fysiotherapeutische behandeling.

De fysiotherapiebehandeling is gericht op, fysieke activiteiten, fysieke capaciteit en het  adembewegingsapparaat optimaliseren.

behandeling kan bestaan uit:
• verandering van beweeggedrag
• gestructureerde fysieke inspanningstraining bestaande uit duur- of intervaltraining en/of perifere spierkrachttraining, of

• interventies voor het adembewegingsapparaat zoals ademspiertraining, ademhalingsoefeningen en mucusklaring.

Tijdens de therapie wordt voorlichting en educatie verstrekt over het omgaan met COPD.

 

Fysiotherapie is bewezen effectief gebleken op: 

  • afname symptoomlast, bijv. kortademigheid
  • verbetering van de fysieke activiteit
  • verbetering van de fysieke capaciteit
  • afname van angst en depressie

Ook de ervaren effectiviteit van fysiotherapie is aangetoond bij mensen met COPD en zij zijn positief over de zorg die zij krijgen van de fysiotherapeut.

Fysiotherapie als belangrijk onderdeel in de longrevalidatie is kostenbesparend gebleken doordat ziekenhuisopnames voorkomen kunnen worden.

 

Vergoeding.

Fysiotherapie bij COPD wordt, voor patiënten met GOLD II en hoger, vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel gelden afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit (longaanvallen) maxima voor het aantal behandelingen en is het eigenrisico van toepassing.