Revalidatie(COVID-19)

In het kort

 • Ongeveer 80 procent van de COVID-19 patiënten heeft milde tot matige klachten en kan thuis herstellen. Twintig procent krijgt ernstige tot zeer ernstige klachten (zoals een ernstige longontsteking), waarbij een ziekenhuisopname nodig is
 • Het kost tijd om te herstellen van COVID-19. Zodra je je beter voelt, is het belangrijk om dagelijkse activiteiten rustig op te bouwen
 • Als je thuis herstelt, is je huisarts je eerste aanspreekpunt
 • De fysiotherapeut kan je begeleiden bij het geleidelijk weer oppakken van dagelijkse activiteiten
 • De fysiotherapeut helpt als je klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten, zoals wandelen, traplopen, fietsen of sporten


Wat kan een fysiotherapeut voor je betekenen? 

Als je na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kun je bij de fysiotherapeut terecht voor hulp, advies en begeleiding. Heb je in het ziekenhuis gelegen? Dan neemt de fysiotherapeut in de weken na ontslag uit het ziekenhuis contact met je op om te bespreken hoe het met je gaat en of je last hebt van restklachten. Als je thuis hersteld bent van COVID-19 neem je, indien nodig, zelf contact op met je fysiotherapeut. Bijvoorbeeld als je klachten hebt op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen.

Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. De fysiotherapeut vertelt je wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling op afstand (beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen).

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee je na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Hij of zij helpt je om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat je op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met je gaat. Heb je problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet je (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

 

Wat is COVID-19?

COVID-19 is de infectieziekte die wordt veroorzaakt door het meest recent ontdekte coronavirus. Dit nieuwe virus en deze ziekte waren onbekend voordat de uitbraak in Wuhan, China, in december 2019 begon. COVID-19 is nu een pandemie die wereldwijd veel landen treft. Mensen kunnen de ziekte krijgen via andere mensen die het virus bij zich dragen. Overdracht vindt plaats door het opnemen van kleine druppeltjes uit mond of neus van iemand met COVID-19, die hoest, niest of spreekt. Ook kunnen druppels op handen of oppervlakken van bijvoorbeeld tafels, stoelen of deurkrukken rondom de besmette persoon terechtkomen.

De incubatietijd – de tijd tussen besmetting en het ontwikkelen van klachten – varieert van 2 tot 14 dagen. De klachten lijken vaak op een verkoudheid of reguliere griep, maar de ziekte kan ook ernstige longontstekingen veroorzaken. Ongeveer 80 procent van de COVID-19 patiënten heeft milde tot matige klachten, 15 procent krijgt ernstige klachten en 5 procent krijgt zeer ernstige (kritieke) klachten, waarbij opname op een intensive care afdeling (IC) in het ziekenhuis noodzakelijk is. Bij griepklachten is het advies van het RIVM om binnen te blijven totdat je minimaal 24 uur klachtenvrij bent, zodat de kans dat je anderen besmet zo klein mogelijk is.

Klachten bij een COVID-19 infectie

Meest voorkomende symptomen:

 • Koorts (83 – 99 procent van de patiënten)
 • (Droge) hoest (59 – 82 procent van de patiënten)
 • Vermoeidheid (44 – 70 procent van de patiënten)
 • Kortademigheid (31 – 40 procent van de patiënten)

Overige symptomen:

 • Verminderde eetlust
 • Overmatige slijmproductie
 • Spierpijn
 • Diarree
 • Verminderde nierfunctie
 • Verminderde weerstand (minder witte bloedcellen)

De behandeling van én na COVID-19
De symptomen van COVID-19 zijn divers. Sommige mensen hebben weinig klachten en kunnen gewoon thuis herstellen. Als je langer dan drie dagen koorts hebt, steeds zieker wordt, steeds moeilijker ademt of in de risicogroep valt en koorts hebt, is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts. Bij patiënten met ernstige klachten kan een ziekenhuisopname nodig zijn.

Als je herstelt van COVID-19 is de behandeling die je nodig hebt afhankelijk van je klachten.

 • Bij problemen met het bewegen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kan de fysiotherapeut je helpen
 • Bij problemen met voeding ga je naar de diëtist
 • Bij emotionele klachten zoals angst (bijvoorbeeld na IC-opname) kun je terecht bij een psycholoog of maatschappelijk werker

Afhankelijk van je klachten kunnen ook de logopedist, ergotherapeut of andere zorgprofessionals betrokken zijn bij de behandeling. De huisarts is dan je eerste aanspreekpunt en adviseert welke behandeling in jouw geval nodig is.

Vergoeding.

Fysiotherapie bij COVID-19 wordt vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering indien er een verwijzing van de huisarts aanwezig is. Wel is het eigenrisico van toepassing.